MATUR NUWUN, MAYA                                                                  
                                      


            Wis ana telung minggu Maria pindah saka Belu. Belu mono  salah sijining kabupaten ing NTT. Panggone cedhak karo perbatasan Timor Leste, negara kang tau dadi propinsi paling enom ing Indonesia. Sak suwene pindah ing Genteng, Banyuwangi, Maria asring sedih. Dheweke rumangsa kesisih. Ora ana bocah sing gelem ngancani. Angger-angger mung diguyu-guyu utawa dirasani. Duh, Maria dadi gela. Menawa bisa ngono dheweke luwih milih bali lan sekolah ing Belu bae. Ing kana luwih penak. Kabeh kanca wus dikenal, malahan akeh sing kaya sedulur dhewe.
            Coba Papa isih ana, mestine Papa ora bakal lila menawa Maria urip ing Jawa. Kepiye meneh, kahanan wis beda nalika Papa ora ana. Dulure Marina kabeh ana telu. Mama megawene mung serabutan. Jelas ora bisa menehi panguripan apik kanggo Maria lan adhi-adhine. Siji-sijining dalan, bocah-bocah banjur digawa dening dulure kang mapan. Banjur disekolahne supaya masa depane cerah. Ora dadi wong bodho lan ketula-tula. Maria akhire melu Om Alex ing Banyuwangi. Dene adhine nomer loro, Michael, melu Om Sam ing Kalimantan. Lea, adhine kang nomer telu melu Tante Mercy ing Jakarta. Mung kari Daniel kang ngancani Mama ing Belu. Isih sibuk mikir ngono, dumadakan Tante Christin teka.
            Kok tidak segera berangkat, Maria? Nanti kesiangan,” kandhane Tante Christin, bojone Om Alex.
            Maria noleh karo mesem tipis. “Iya, Tante. Sebentar...,” kandhane lirih, ora semangat.
            Yang gembira dong, jangan sedih begitu. Hati yang gembira itu bikin semua hal jadi ceria.” Tante Christin nepuk pundhake Maria, menehi semangat.
            Maria pingin banget kandha menawa dheweke ora krasan. Maria kedereng mulih ing Belu. Nanging ora kawetu. Maria emoh nyinggung atine. Merga Tante Christin apik banget. Wus gelem ngramut bocah yatim kaya dheweke.
            Ora kaya isine ati, Maria mesem amba marang Tantene. Ujare ,”Iya Tante. Saya berangkat ya?”
            Maria gage mangkat menyang sekolah. Sekolahe mung cedhak bae, mung setengah kilo. Beda karo sekolahe mbiyen ing Belu. Ing kana Maria kudu nempuh dalan dawane petang kilo dhewe. Ngono bae karo mlayu, merga ora ana sarana liyane. Arep numpak ojek eman-eman. Numpak angkutan umum ya ora ana. Nalika Tante ngomong supaya sabar sebab sekolah rada adoh, Maria mbayangne sekolahe biyen. Bareng ngerti pira adohe, Maria dadi mlongo. Masa iya setengah kilo bae adoh? Yen mung sak mono enteng banget kanggone Maria.
            Tekan sekolahan, Maria lungguh ndheweki ing pojok pelataran. Pas ing ngisore wit flamboyan. Kembange kang werna abang-abang pada ceblok ngepasi Maya teka. Kenya cilik kang kulitane kuning kuwi ngguyu marang Maria.
            “Kok ing kene dhewe to, Mar?” takone Maya, lali menawa Maria durung bisa basa Jawa.
            Maria mung garuk-garuk rambute kang kriting. Bingung olehe arep njawab. Sebab Maria ora ngerti karepe. Nyadari kahanan mau Maya nuli nepuk sirahe.
            Eh, sori...Aku lupa kamu belum bisa bahasa Jawa.” Maya mesem.”Anu...aku tadi tanya, kenapa kamu disini sendiri?”
            Maria meneng sedhela. Mandeng Maya rada suwe, nuli njawab ,”Tak ada yang mau berteman denganku.”

            Maya kedep-kedep heran. Prasane ora ana kanca sing mikir kaya ngono. Malahan Maria dhewe sing tansah ngadoh. Penasaran kok bisa Maria ngomong ngono, Maya banjur takon ,”Kenapa? Coba katakan padaku.”
            Habis tiap aku bicara mereka menertawakan aku. Mereka juga berbisik-bisik di belakangku. Itu kan tidak mengenakkan.


            Maya ngguyu. Oh, dadi kuwi sebabe? Pantesan bae! Hm, berarti saksuwene iki Maria salah tampa. Bocah-bocah mau ngguyu ora merga ngenyek, nanging merga lucu. Sebab logate Maria kocak banget keprungu ing kuping-kupinge bocah Jawa. Semono uga nalika rasan-rasan. Sejatine cah-cah kuwi ora ngerasani kaya pandugane Maria. Mung ngomongne asal, kapan pindah, omahe ing endi. Ya, lumrahe yen ketekan cah pindahan kae. Sayang, Maria ora ngerti basa Jawa. Kuwi sing marahi Maria dadi nduga kaya ngono. Ya, ya...Maya ngerti sebabe.
            Nah, kamu pengen tahu kenapa mereka menertawakanmu?” takone Maya.
            Maria manggut.
            Kamu juga ingin tahu apa yang mereka bicarakan dibelakangmu?”
            Maria manggut maneh.
            Bagaimana kalau kamu belajar bahasa Jawa denganku?”
            Maria nimbang-nimbang. Ora let suwe bocah kang rambute kriting kuwi ngomong ,”Oke!”
            Sesuke Maria mulai belajar basa Jawa marang Maya. Mulane rada kangelan, sebab Maria kudu ngapalake tembung anyar. Seminggu, Maria isih durung lancar. Asring Maya kemekelen nalika Maria salah ngucap. Arep nyebut kathok dadi klambi. Utawa arep nimbali Paklik, sing kawetu malah Bulik. Hahahaha!
            Rong minggu, Maria mulai ngerti. Telung minggu tambah akeh tembung anyar kang dielingi. Petang minggu Maria mulai paham apa sing diomongne liyan. Masiya tak ora bisa mbales kerana isih bingung arep ngucap apa. Anapi, amarga kuwi Maria dadi pede. Maria dadi luwih gampang olehe kekancan. Ora kaya biyen. Gara-gara kuwi Maria dadi krasan. Praupane tansah cerah lan ora nate mikirne kepinginan bali ing Belu maneh.
            Sebab kuwi nalika ana tugas ngarang basa Indonesia, Maria nulis perkara iku. Maria njlentrehne apa bae sing dilakoni dening Maya kanggo dheweke. Ora keri, Maria nelakake matur nuwun marang Maya. Merga tulisane apik, Bu Lisna banjur ngakon Maria maca ing ngarep kelas. Kabeh pada meneng, antarane takjub lan kagum krungu ceritane Maria. Kelas kang maune rame dadi mamring kerana kuwi.
            Kalau bukan karena Maya, mungkin saya tidak seperti ini. Matur nuwun, Maya...”” pungkase Maria, disusul tepuk tangan rame.
            Ing pojokan Maya mesem. Dene Maria mandheng karo manthuk jeru, nelakake rasa terima kasihe.


Terbit di Jaya Baya, Minggu ke-3 Februari, 2017


             

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK

DELAPAN PERMAINAN TRADISIONAL YANG GAUNGNYA HILANG DI ERA DIGITAL

Fortune Indonesia, Media Bisnis yang Membantu Perempuan Melek Keuangan Lewat Rubrik Business, Finance, dan Tech

MARI BELAJAR MERAJUT BAGIAN 1 : SIMBOL DAN MACAM-MACAM TUSUKAN DASAR

3 Cara Menghadapi Komentar yang Kontra di Postingan Kita