Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2017

MUKENA KANGGO EMAK

Gambar
              Mukena ing cantholan kuwi rupane wis kuning. Ana perangan kang suwek, nanging ditisik saengga ora katon. Renda ing pinggire mukena uga akeh sing dedes. Ketara menawa umure mukena wis tuwa. Mandeng mukena mau Lila dadi trenyuh. Kepingin rasane nukokne mukena anyar kanggo Emak. Nanging apa sing arep dienggo nukokne? Lha wong duwit sitheng bae ora nduwe.             Kanthi rasa prihatin Lila ndeleh mukena ing cantholan maneh. Ing batin Lila ndonga supaya bisa antuk rejeki. Mbuh piye cara. Yen wus cukup mengko arep dienggo tuku mukena.             Tas mari nyantholne mukena, dumadakan ana sing celuk-celuk. Lila cepet-cepet mbukak lawang ngarepan. Ngertakne sapa sing ngundang. Wo, tibane Danisha. Kanca rakete ing kelas VA.             “Hei, Nish. Ana apa?”             Danisha ora semaur, mung ngelungne kresek kang gemantung ing sepedahe. Lila nampani karo ujar ,”Apa iki?”             “Coba delengen.”             Lila nuli mbukak kresek. Tibane ing njer

MATUR NUWUN, MAYA

Gambar
                                                                                                                      Wis ana telung minggu Maria pindah saka Belu. Belu mono   salah sijining kabupaten ing NTT. Panggone cedhak karo perbatasan Timor Leste, negara kang tau dadi propinsi paling enom ing Indonesia. Sak suwene pindah ing Genteng, Banyuwangi, Maria asring sedih. Dheweke rumangsa kesisih. Ora ana bocah sing gelem ngancani. Angger-angger mung diguyu-guyu utawa dirasani. Duh, Maria dadi gela. Menawa bisa ngono dheweke luwih milih bali lan sekolah ing Belu bae. Ing kana luwih penak. Kabeh kanca wus dikenal, malahan akeh sing kaya sedulur dhewe.             Coba Papa isih ana, mestine Papa ora bakal lila menawa Maria urip ing Jawa. Kepiye meneh, kahanan wis beda nalika Papa ora ana. Dulure Marina kabeh ana telu. Mama megawene mung serabutan. Jelas ora bisa menehi panguripan apik kanggo Maria lan adhi-adhine. Siji-sijining dalan, bocah-bocah banjur digawa dening d

TERNYATA INI HAL YANG BIKIN SAYA TIDAK KAYA-KAYA.

Gambar
Sering saya bertanya kenapa Tuhan tidak membuat saya kaya. Setidaknya dengan kaya saya bisa melakukan banyak hal. Membantu orang tua, membantu oang lain, atau saudara. Tuhan itu nggak adil kan? Tetapi benarkah demikian? Saya merenung dan menemui bayangan diri saya. Seorang perempuan muda, dengan badan yang berisi, dan angan-angan yang terlampau luas melebihi jagad raya. Melihatnya saya jadi tahu alasan Tuhan belum menjadikan saya secara harfiah. Secara mentalitas   ternyata   saya belum terasah, itu terbukti dari cara saya saya menyikapi banyak hal. Contohnya ketika saya ingin membantu orang. Saya sering pilih-pilih kepada siapa bantuan itu hendak diberikan. Saya terlampau takut jika kelak bantuan yang susah-susah saya berikan tidak diingat atau dilupakan. Alhasil saya mundur melakukan kebaikan. Atau bahasa mudahnya tidak ikhlas. Padahal Empunya hidup yang lebih kaya saja nggak banyang cing-cong memberi pada saya. Dalam bentuk apa saja. Dari mulai kesehatan sampai ber